Cart

  • Alışveriş sepetiniz boş...
  • Müşteri Destek Hattı: +90 216 365 78 84

İnsan kaynakları


 
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
ÇGS Çetinkaya Giyim San. ve Tic.A.Ş. İnsan Kaynakları Politikasının temel esasları şunlardır:
• Gerekli sayı ve nitelikte personeli, en yüksek verimle istihdam etmek,
• İşçi - işveren ilişkilerinde adalet ilkesini hâkim kılmak; bu çerçevede işe göre personel, imkân ve fırsat eşitliği, karar ve uygulamalarda adalet ilkelerine uyulmasını sağlamak;
• Tüm personele yeteneklerine göre yetişme ve gelişme imkânı sağlamak;
• Personellerin kişilik ve haklarına saygı göstermek, korumak,
• Takım ruhu ve işbirliği içinde çalışmayı, yenilikçiliği, başarıyı teşvik etmek ve ödüllendirmek,
• Personellerin çalışma istekliliğini ve tatminlerini artırıcı iyi bir çalışma ortamı sağlamak,
• Her yönde etkin işleyen bir iletişim sistemi kurmak; işgörenlerin kendilerini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar edilmelerini; görüş, dilek ve şikâyetlerin kolayca ilgili mercilere iletmelerini mümkün kılacak düzenlemeler getirmek,
• Ortaya çıkacak personel ihtiyacını öncelikle işletme içinden karşılamaya çalışmak, bunun için personellerin kariyer gelişimine yardımcı olmak,
• Personelin başarısını yakından izleyip doğru bir biçimde değerlemek ve bunu istihdam uygulamalarında göz önüne almaktır.

 
İŞE ALINMA ŞARTLARI
İşe alınacak personelin:
• Yapacağı iş için belirlenen yaş, eğitim, tecrübe ve vasıflara sahip olması,
• Gerektiğinde açılacak sınav ve mülakatlarda başarılı olması,
• İşe alınmaya mani bir fiil ile mahkûm olmamış olması,
• Hakkında olumlu istihbarat/referans alınmış olması,
• Sağlıklı olması, (özürlü kadrosuna istihdam, iş kanuna uygun olarak yapılır)
• Mecburi hizmet yükümlülüğü veya alınacağı görevi üstelenmesi ve ifasına mani bir iş bağlantısının olmaması gibi şartları taşıması gerekir.


BAŞVURU SÜRECİ
Şirketimize mağazalarımızda bulunan hızlı başvuru formlarını doldurarak ve aşağıdaki linklere tıklayarak web sayfamızdan veya kariyer portallarından başvuruda bulunabilirsiniz.  


 

Başvuru için aşağıdaki ilgili logolara tıklayın.